top of page

ARVONNAN SÄÄNNÖT


Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.


Arvonnan järjestäjä:
Creator Awards Finland Oy
Merimiehenkatu 31 A 2
00150 HELSINKI
Y-tunnus 3174581-4
Myöhemmin ”Järjestäjä”

Järjestäjä järjestää arvonnan Creator Awards Finland Oy:n hallinnoimalla sivulla tai tilillä. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

1. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
 
Arvontaan voi osallistua 16.– 26.5.2022 välisenä aikana.

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla @creatorawardsfi Instagram tilin postaukseen (linkki) noudattamalla postauksessa mainittuja osallistumisehtoja. Postaus julkaistaan Instagramissa 16.5.2022. 

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Creator Awards Finland Oy:n henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.


2. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan 24 tunnin sisällä arvonnan viimeisestä osallistumispäivästä (26.5.2022). Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajiin. Palkinto toimitetaan voittajien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. 


3. Palkinto

Arvonnan voittajat saavat palkinnoksi kaksi lippua Creator Awards Vaikuttajagaalaan.
Voittajia arvotaan kaksi kappaletta. Kukin voittaja saa kaksi lippua Gaalaan.

 


4. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan korkeintaan kaksi kertaa (kerran @creatorawardsfi Instagramissa ja kerran @mobilepayfi TikTokissa). Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajaan tullaan olemaan yhteydessä joko Instagram tai TikTok Direct -viestipalvelun kautta, ja voittajan tulee tällöin ilmoittaa yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle.

Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta kahden (2) arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. 

Palkintoja ei myöskään voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.


5. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 


6. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Instagramin eikä Tiktokin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin alustoihin. Voittajan nimi voidaan julkaista Creator Awards Finland Oy:n hallinnoimilla Instagram-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.
 

bottom of page