top of page

EHDOKKAIDEN VALINTA

 

Gaalan ehdokkaiden valinta tapahtuu kolmessa vaiheessa. Pyydämme ensiksi seuraavilta tahoilta tiedon siitä kenen pitäisi heidän mielestä olla ehdokasvalinnassa mukana:

 

 • Yleisön ehdotukset verkkolomakkeen kautta (avataan 3kk ennen ehdokkaiden valitsemista)

 • Sosiaalisen median persoonia edustavat tahot, eli: Manageritoimistot, MCN:t, Vaikuttajatoimistot, Levy-yhtiöt...

 • Jokaisen sosiaalisen median alustan osalta satunnaisesti valitut vaikuttajat

Ensimmäisen vaiheen jälkeen meillä on kasassa tuhansien sisällöntuottajien lista jonka ehdokastiimi käy valintakriteeristön valossa läpi (pääpaino tässä vaiheessa kasvussa, yleisön äänissä, sisällön laadussa sekä vaikuttajan suosiossa). Creator Awards koostaa ensimmäisen läpikäynnin jälkeen yhdessä puolueettomien asiantuntijoiden (tämä joukko asiantuntijoita ei ole se raati, joka päättää lopulliset voittajat) kanssa ensimmäisen ehdokaslistan jossa jokaista kategoria kohden listataan 10-15 potentiaalista ehdokasta. Seuraavaksi ehdokkaat seulotaan mahdollisten sääntörikkomusten varalta minkä jälkeen kvalifioidut ehdokkaat laitetaan järjestykseen datan avulla. Ehdokkaita analysoidaan valintakriteerien valossa ja karsitaan kategorioista pois kunnes jäljellä on kolme tai neljä ehdokasta per kategoria. Lopullinen määrä riippuu siitä kuinka monella ehdokkaista on valintakriteeristön valossa realistinen mahdollisuus voittaa.
 

 

SÄÄNNÖT

 • Ehdolla olevien sisältöjen tarkasteluaika on 1.1.2021 - 31.12.2021

 • Gaalassa palkitaan vaikuttajien kokonaisvaltaista tekemistä — ei yksittäisiä sisältöjä.

 • Ehdokkaan on oltava aktiivinen ja tarkasteluaikana säännöllisesti sisältöä tuottanut henkilö/kanava.

 • Monipuolisista alan asiantuntijoista koostuva raati valitsee heille kerätystä ehdokaslistasta Gaalan voittajat perustuen kategoriakohtaisiin edellytyksiin ja valintakriteereihin.

VOITTAJIEN VALINTA

 

Jokaista ehdolla olevan vaikuttajaa tarkastellaan alle listattujen kriteerien valossa:

 • Sisällön laatu

 • Julkaisujen säännöllisyys

 • Tilin / kanavan / yhteisön kasvu sekä yleisön sitoutuneisuus

 • Vaikuttajan suosio eri mittareilla mitattuna

 • Sisällön merkityksellisyys (yhteiskunnallinen vaikuttaminen, inspirointi, opetus...)

 • Monikanavaisuus (kuinka monipuolisesti ehdokas hyödyntää eri alustoja)

 • Kaupallistaminen (millä tavoilla vaikuttaja on kaupallistanut tekemisensä)

 • Gaalassa palkitaan vaikuttajien kokonaisvaltaista tekemistä — ei yksittäisiä sisältöjä

Voittajat valitaan asiantuntijaraadin ja yleisöäänien yhteistuloksella. Asiantunijaraadin äänien painoarvo valinnassa on 80%, yleisöäänien 20%. Poikkeus on Yleisön Suosikki -kategoria, jossa voittajan valinta perustuu 100% yleisöääniin. Mikäli kategoria ei ole mukana yleisöäänestyksessä, voittaja valitaan täysin raadin toimesta.

 

Jokaisella raadin jäsenellä on yksi ääni per kategoria ja äänestys toteutetaan suljettuna äänestyksenä. Mikäli raadin jäsenellä on mikä tahansa kaupallinen suhde jonkin kategorian ehdokkaaseen, evätään tämän ääni lopullisesta laskennasta kyseisen kategorian osalta.

Kategoriassa eniten yleisöääniä saanut vaikuttaja saa 2 (kaksi) lisä-ääntä, toiseksi eniten yleisöääniä saanut 1 (yhden) lisä-äänen.

 

Raadin ja yleisöäänestyksen pisteet lasketaan yhteen ja voittajaksi valitaan se vaikuttaja jolla on eniten ääniä. Mikäli pistetilanne on tasan, raati äänestää uudelleen niin että pienimmän pistemäärän ensimmäisellä kierroksella saanut ehdokas karsitaan tästä äänestyksestä pois.

bottom of page